"onLoad = "alert ('Informujemy, że w dniu 07.01.2022 r. Administracja będzie nieczynna.')""

W związku z obowiązującym stanem epidemii, Administaracja zostaje zamknięta.
Rekomendujemy załatwianie spraw za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub telefonicznie.
Wizyty w oddziałach prosimy ograniczać jedynie do sytuacji do tego niezbędnych, po wczesniejszym umówieniu tlefonicznym.

Zadzwoń:


AD-DOM Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 2
41-947 Piekary Śląskie

Piekary Śląskie
Partyzantów 2:

(32)380-40-73,
(32)380-40-83

Oddział Bytom
Wrocławska 94:

(32)787-63-15,
(32)787-63-16

Piekary Śląskie
Pod Lipami 1B:

(32)768-00-83,
(32)768-05-48

Konkursy Ofert(PDF) 11.2021 NUMERY ALARMOWE

Numery pogotowia awaryjnego:


Pogotowie Awaryjne oddział Kamień

(Budynki zarządzane w Piekarach Śląskich przy ul.Partyzantów 2):

- dla wszystkich wspólnot: 32 287-95-78

Pogotowie Awaryjne oddział Julian

(Budynki zarządzane w Piekarach Śląskich przy ul.Pod Lipami 1B)

- dla wszystkich wspólnot oprócz Sucharskiego 1-4: 665-800-885
- dla Sucharskiego 1-4 przez 24h: ZBM BYTOM 32 281-88-00

Pogotowie Awaryjne oddział Bytom

(Budynki zarządzane w Bytomiu przy ul.Wrocławskiej 94)

- WYKAZ NUMERÓW POGOTOWIA AWARYJNEGO BYTOM (format PDF)

Pogotowie funkcjonuje poza godzinami pracy Administracji oraz w weekendy i święta.


Inne przydatne numery:


Straż miejska Piekary Śląskie: 986; (32)767-64-47; (32)288-20-19
Zarządzanie Kryzysowe Piekary Śląskie: (32)287-31-44; (32)287-21-24/25
Straż miejska Bytom: 986; (32) 281-18-24
Zarządzanie Kryzysowe Bytom: (32)388-76-15

Copyright © 2021 AD-DOM sp. z o.o.