Zadzwoń:


AD-DOM Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 2
41-947 Piekary Śląskie

Siedziba główna:
(32)380-40-73,
(32)380-40-83

Oddział Bytom:
(32)787-63-15,
(32)787-63-16

Oddział Julian:
(32)768-00-83,
(32)768-05-48

KONKURSY OFERT PaŸdziernik(PDF) NUMERY ALARMOWE

Numery pogotowia awaryjnego:


Pogotowie Awaryjne oddział Kamień

(Budynki zarządzane w Piekarach Śląskich przy ul.Partyzantów 2):

- dla wszystkich wspólnot: 32 287-95-78

Pogotowie Awaryjne oddział Julian

(Budynki zarządzane w Piekarach Śląskich przy ul.Pod Lipami 1B)

- dla wszystkich wspólnot oprócz Sucharskiego 1-4: 665-800-885
- dla Sucharskiego 1-4 przez 24h: ZBM BYTOM 32 281-88-00

Pogotowie Awaryjne oddział Bytom

(Budynki zarządzane w Bytomiu przy ul.Wrocławskiej 94)

- WYKAZ NUMERÓW POGOTOWIA AWARYJNEGO BYTOM (format PDF)

Pogotowie funkcjonuje poza godzinami pracy Administracji oraz w weekendy i święta.


Inne przydatne numery:


Straż miejska Piekary Śląskie: 986; (32)767-64-47; (32)288-20-19
Zarządzanie Kryzysowe Piekary Śląskie: (32)287-31-44; (32)287-21-24/25
Straż miejska Bytom: 986; (32) 281-18-24
Zarządzanie Kryzysowe Bytom: (32)388-76-15

Copyright © 2008-2019 AD-DOM sp. z o.o.