"onLoad = "alert ('Informujemy, że w dniu 07.01.2022 r. Administracja będzie nieczynna.')""

W związku z obowiązującym stanem epidemii, Administaracja zostaje zamknięta.
Rekomendujemy załatwianie spraw za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub telefonicznie.
Wizyty w oddziałach prosimy ograniczać jedynie do sytuacji do tego niezbędnych, po wczesniejszym umówieniu tlefonicznym.

Zadzwoń:


AD-DOM Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 2
41-947 Piekary Śląskie

Piekary Śląskie
Partyzantów 2:

(32)380-40-73,
(32)380-40-83

Oddział Bytom
Wrocławska 94:

(32)787-63-15,
(32)787-63-16

Piekary Śląskie
Pod Lipami 1B:

(32)768-00-83,
(32)768-05-48

Konkursy Ofert(PDF) 11.2021 NUMERY ALARMOWE

Zarządzanie i administrowanie


Nasze Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo - Produkcyjne "AD-DOM" Sp z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich ma przyjemność zaoferować Państwu usługi w zakresie zarządzania wspólnotą mieszkaniową.

Zobowiązujemy się wykonywać wyznaczone przez członków Waszej Wspólnoty zadania profesjonalnie i rzetelnie. Deklarujemy ścisłą bieżącą współpracę z Waszymi przedstawicielami w pełnym zakresie np. ustalania zakresu i wykonawstwa planowanych remontów, rozwiązywania bieżących problemów wynikających z eksploatacji budynku, doradztwo prawne itp.

Zapewniamy całkowitą jawność i przejrzystość finansową Wspólnoty Mieszkaniowej, w tym możliwość bieżącego wglądu w stan środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym oraz do dokumentów ogólnych wszystkim członkom Wspólnoty Mieszkaniowej. Firma nasza w przypadku gromadzenia się środków finansowych na rachunkach bankowych wspólnot, zależnie od przewidywanych wydatków dokonuje w imieniu wspólnot lokat terminowych, co w konsekwencji daje szansę pozyskania dodatkowych środków obniżających koszty opłat z tytułu ich obsługi przez banki. Zapewniamy również, że wielkość wnoszonych przez właścicieli opłat na rzecz utrzymania nieruchomości wspólnej Wspólnoty Mieszkaniowej ustalana będzie suwerennie decyzją jej członków, podejmowaną na corocznym zebraniu.

W naszej ofercie proponujemy fachowe doradztwo w zakresie: - racjonalnego zużycia mediów - prowadzenia spraw związanych z pozyskiwaniem dotacji i nisko oprocentowanych kredytów.

Zapewniamy Państwu całodobowe pogotowia awaryjne w pełnym zakresie , jak również całodobową możliwość kontaktu z naszymi przedstawicielami poprzez linię telefoniczną komórkową.


Copyright © 2021 AD-DOM sp. z o.o.